dr n. med. Magdalena Szymczak

specjalista położnik - ginekolog - anestezjolog

SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY
Widzę w człowieku jego dobro i wielkie możliwości.
W swojej pracy dbam o jego zdrowie od poczęcia do wieku dojrzałego.
dr Magdalena Szymczak
ALTERI VIVAS OPORTET SI TIBI VIS VIVERE
Trzeba żyć dla innych jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie
dr Magdalena Szymczak